Category: ve205

VE205: dcachesize

VE205: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE205: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE205: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf