Category: ve225

VE225: dcachesize

VE225: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE225: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE225: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf