Category: ve988

VE988: dcachesize

VE988: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE988: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE988: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf