Category: ve982

VE982: dcachesize

VE982: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE982: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE982: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf