Category: ve983

VE983: dcachesize

VE983: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE983: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE983: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf