Category: ve365

VE365: dcachesize

VE365: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE365: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE365: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf