Category: ve452

VE452: dcachesize

VE452: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE452: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE452: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf