Category: ve722

VE722: dcachesize

VE722: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE722: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE722: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf